วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

eRobot ROM V.4.2 XXKH3 Android 2.3.4 Thai Edition for SGS II

  Version 4.2 ปรับปรุงเพิ่มเล็กน้อย ท่านที่ลง Version 4.1 ไปแล้วให้ลงแบบ Version Update ก็ได้ครับ


ChangeLogs V.4.2
   * Home Button Lag Fixed เครดิต Oliwe XDA Dev.
   * ปรับปรุง ClockPackage App FC.
   * Update Kernel ninpetamine 2.1.0+
   * ปรับปรุง Video Player App
   * ปรับปรุง Theme MMS, Contact ให้ Background โปร่งใส
   * Add Mod Romove SMS Log from Call Log
   * Change Modem to XXKG5
   * etc.


   รายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่
      >> Download <<