วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

eRobot ROM V.4.3 XXKH3 Contact Fixed

  Update eRobot V.4.3 Contact Fixed เนื่องจาก Contact จะ FC เวลาเราเพิ่ม Shortcut Diract Call ที่หน้า Home ลงผ่าน CWM App นะครับ   Download ที่หน้า Download นะครับ