วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ROM DXKH2 Galaxy S II เครื่องศุนย์ AIS ออกแล้วนะครับ

 เป็น Android 2.3.3 อยู่นะครับ ท่านที่อยากลองให้ Update ผ่าน Kies ได้เลยครับ แต่ถ้าใช้รอมนอกอยู่ต้องกลับเป็นรอมศูนย์ก่อนนะครับ