วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

eRobot ROM for Note4 V.15 XXU2CPB2 Android 5.1.1 MultiCSC


   พบกันอีกครั้งกับ eRobot ROM for Note 4 V.15 สำหรับ version นี้นั้นผมนำ based rom จาก UAE ใน build XXU2CPB2 มาปรับแต่งให้ทุกท่านได้ใช้งานกัน ซึ่ง based rom ตัวนี้นั้น changelist จะเท่ากับ XXU2CPB1 ต่างกันที่ security patch จะเป็นของเดือนมีนาคม เท่านั้น สำหรับฟีเจอร์หลักๆ ของ eRobot ROM V.15 จะคล้ายๆกับ V.14 ครับ มีเพิ่มเติมปรับแก้ใขบ้าง เพื่อเสถียรภาพและการประหยัดพลังงานครับ รายละเอียดท่านสามารถดูได้ที่ รอมฟีเจอร์และ ChangeLogs นะครับ เชิญทดสอบกันครับ
   โปรดทราบ รอมนี้สำหรับ Samsung Galaxy Note4 (N910C) เท่านั้น ห้ามนำไป Flash กับรุ่นอื่นเป็นอันขาด เพราะจะทำให้โทรศัพท์ของท่านกลายเป็นที่ทับกระดาษในทันที
   การ Flash ROM เองมีความเสี่ยงที่จะทำให้โทรศัพท์เสียหายได้ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง ผู้จัดทำมิอาจรับผิดชอบกับท่านได้ กรุณาอ่านวิธี Flash ROM ให้เข้าใจก่อนทำ
   ก่อน Flash ROM Version นี้กรุณา Backup /efs Folder เก็บไว้ก่อน
   ROM นี้ Trip Knox จาก 0x0 เป็น 0x1 ถ้าไม่แน่ใจ หรือยอมรับไม่ได้ กรุณาอย่า Flash


 ROM Features 
 • Based On Phone : XXU2CPB2 ,CSC : OJV2CPB1
 • Full Deodexed and ZipAlign
 • Root SuperSU
 • bloodware app removed
 • In-Out Call Recorder with non inc. ringtone
 • Enable Note 4 or Note 5 theme support
 • Add exit internet menu to browser
 • Add Shutter sound on/off to camera
 • 3Minit battery mod
 • Fixed external sdcard write error on third party app
 • Callog show All call by default
 • 5 way reboot
 • Mix Note 5 and Note 4 lockscreen effects
 • Add FlashLight to statusbar toggle
 • Remove Knox
 • Setting togle to show or hide network trafic on statusbar
 • Mod statusbar time to show HH : MM : SS
 • Fixed private mode for custom kernel
 • Add the Upper Keyboard subsymbols
 • Support Multi User
 • Add custom toolbox app by xperiacle (Support 12 app)
 • SmsMaxByte = 999
 • Enable CallButton in call log
 • Contact Set Link Count Max As = 999
 • Contact Extend Speed Dial To 100
 • Contact Limit Name Length = 1500
 • Enable Sms Callback Number
 • Enable SMS FolderView
 • Disable Sms To Mms Conversion By Text Input
 • Enable Call/message block on setting
 • 7 lockscreen effects
 • Note 5 screenoff memo
 • Note 5 Air Command
 • Air message
 • Galaxy S7 fonts 
 • A7,A8 2016 sound ,ringtone ,notification sound
 • Note 5 app port
  - SMS
  - Gallery
  - Myfiles
  - Music player
  - Video player
  - Voice recorder
  - S planner
  - Calculator
  - Internet
  - Memo
  - Setting2
  - Car mode
  - Game tuner
  - Sfinder
  - Quick connect
  - AssistantMenu
  - OneHand
 • Add additions for s note 5
 • etc.
Aroma Installer
 • Galaxy Note5 or Note 4 Touchwiz and app package
  - Touchwiz
  - Accuweather
  - Theme system
 • No wipe or Full wipe or Super Full Wipe
 • White toggle or Stock Toggle
 • Note 4 or Note 5 Clock
 • Note 4 or Note 5 Contact and Call
 • Note 4 or Note 5 Splanner
 • 4 Kernel Chooser (SpaceX ,Suemax V.1.6 ,Talexop V.1.05 ,Ultimate)
 • 5 Modem chooser (XXU1COH4 ,XXU1COH6 ,XXU1COI4 ,XXU2COJ5 ,XXU2COK1)
 • 4 SystemUI Time Style
 • AOSP signal icon or stock icon
 • Stock Recovery for enable some security feature
 • Viper or SoundAlive chooser
 • Xpose framework chooser
 • 40 Bloatware remove in aroma chooser
 • Multi CSC (Total 61 Country)
 • etc
ChangeLogs V.15.0

 • New XXU2CPB2 based Rom
 • Android secutiry patch level 2016-03-01
 • Update Suemax to V.1.6
 • Add XXU1COK1 Modem
 • Add SpaceX Kernel
 • Add Note 5 AssistantMenu
 • Add Note 5 onehand (Pressing the home key 3 time to reduce screen size)
 • Add Note 5 Sfinder and Quickconnect
 • White Toggle or Stock Toggle
 • 4 Lockscreen effects
 • Other features like V.14
 • etc.
Credit and Spacial Thanks
 • @sawdoctor to help and guide how to enable note 5 theme system, fixed Disable SmsTommsConversion
 • Xda development
 • 3Minit battery mod team
 • E-Theme
 • Xperiacle
 • Shreqg2
 • supergrobi94
 • thanhfhuongf
 • joeldroid
 • Chainfire
 • Wanam
 • iBotPeaches
 • shaji_ka_71
 • Sammobile.com
 • zhuhang
 • Samsung Mobile
 • and the develoment who share information
Bug
 • Need reboot after apply new theme
 • Some bug on S-View cover
 • Edge screen not full function.
How to Flash

1. Flash BasedROM ตามวิธี -- ที่นี่
2. Flash eRobotROM ผ่าน TWRP. -- ที่นี่

Download

    Download