วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

We are move to the new Website >>>Hello everybody. We are move to the new Website...สวัสดีทุกๆท่านครับ.
  เนื่องจาก Host นี้มีข้อจำกัดหลายอย่าง ผมก็เลยเปลี่ยน Host ใหม่เป็นแบบเสียเงิน แต่ยังคงใช้ Domain เดิม สำหรับ www.erobotrom.blogspot.com ผมก็ยังคงเก็บเอาไว้เป็น Archives แต่จะมีสถานะเป็น Read only ในอนาคตท่านจะไม่สามารถ Comment ได้ รบกวนทุกท่านไปใช้ที่ใหม่แทนนะครับ

ขอบคุณครับ

eRobotROM 2016

6 Aug. 2016